Hvad skal der til for at du har dit hjerte med i dit arbejdsliv? Og har du? Så vær glad for det!

Hvad skal der til for at du har dit hjerte med i dit arbejdsliv? Og har du? Så vær glad for det!

Livsvejleder, lifecoach, mindfulness-instruktør, foredragsholder etc.

CecilliaWinkler

Mobil 61776217

 

Jeg har altid været meget alene i mit liv – et eller andet sted kan du godt kalde mig for en enspænder!

Jeg fungerer godt i mit eget selskab – tilbagetrukket fra omverdenen. Og har det også dejligt i samspil med andre mennesker!!

Igennem dyrebare erfaringer bl.a. rent arbejdsmæssigt fandt jeg ud af; at jeg ikke hørte til den” kategori af mennesker,” som absolut skal have kollegaer; for at kunne trives på sin arbejdsplads. Og finde en dyb mening med det!

Nu skal det ikke forstås således – at jeg ikke kan samarbejde med mennesker; det kan jeg sagtens. Jeg tog mit arbejdsliv op til revision; og spurgte mig selv, hvad der var den egentlige årsag til at jeg ikke trivedes ude på eks. tidligere pædagogiske botilbud?

Svaret fandt jeg i mig selv, og det handlede b.la. om at jeg “tilhørte en kategori af mennesker som gik i mod strømmen,” det kostede rent menneskeligt, og jeg syntes dengang ikke – at det var den pris værd; at skulle forsvare min personlighed og mig selv! Og autoriteter havde jeg det ikke godt med!

I tidernes morgen da jeg var ansat i et botilbud med mennesker med nedsat funktionsevne; oplevede jeg at min chef var karakterafviger eller psykopat som det så klassisk hedder eller bliver udtrykt i daglig tale! Vores kollegakreds var splittet, fordi vi ikke havde en leder som spillede med åbne kort, og en som var respektfuld, ansvarsfuld og tillidsvækkende.

Jeg kan på ingen måder benægte at der har været mennesker jeg hellere ville arbejde sammen med ift. andre! Hvorfor; af den simple årsag at kemi, ligesindede, interesser, værdier “lige børn leger bedst” og så længe hjertet er godt og respekten er i højsædet over for andre så er det en fantastisk forudsætning for at et godt kollegaskab kan opstå!

Og der har været kollegaer jeg virkelig undgik – som var så falske at det løb mig langt ned af ryggen!

Hun var et ganske rædselsfuldt menneske – chefen, – og et eller andet sted et meget lille menneske som ingen empati havde. Charme var et værktøj – hun brugte for at få tilgang til de medarbejdere hun havde ansat i botilbuddet. Hun havde set sig “varm” på 3 medarbejdere, som i hendes øjne var stedets yndlingsmedarbejdere.

De fik til opgave at holde øje med de øvrige ansatte ift., om vi udformede arbejdsopgaverne som vi havde aftalt? Om vi holdt den planlagte struktur mht. nogle beboere? Om vi gik den tur med beboerne som vi skulle hver dag etc.? Og for at det ikke skulle være løgn blev alt nedskrevet i en notits bog, og fremlagt for herskerinden (chefen) dagen efter!!

I starten af min ansættelse havde jeg ondt i min mave, når hun kom gående ned af gangen, og var i fuld gang med at “ommøblere” folks personlighed – så hun kunne endevende dem mentalt. Og “få dem som hun ville have dem”. Og resultatet deraf blev at hun kunne “forme og jonglere” med folk som hun ville, (hvis de ikke på det kraftigste sagde fra over for hende, og virkelig mente det. Det er meget nødvendigt for at de forstår vigtigheden i – at nu er min grænse nået, – mig får du ikke lov til at ændre, forstået)!! Psykopater tager ikke et nej for et nej!!!

Jeg husker en dag hvor jeg fik nok; af at hun skulle udsætte nogle af mine kollegaer og jeg for hendes psykopatiske væremåde!

Det mundede ud i at jeg fik sagt fra over for hende, opsagde min stilling som pædagog. Fik kontaktet sikkerhedsrepræsentanten (som varetager det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på stedet). Et møde med forstanderen blev sat i værk; dette blev omtalt for kollegakredsen; (nogle var bange, nogle var mundlamme og nogle havde ikke rygrad til at støtte op omkring dette projekt ift. at få hende fyret)! Faktum er at des flere sjæle vi står sammen des mere bliver vi hørt!!

Jeg sad ene mand sammen med sikkerhedsrepræsentanten og forstanderen; Jeg undrede mig over hvorfor vedkommende i sin tid valgte den position, fordi personen talte forstanderen efter munden!!

Jeg gik min vej og kom aldrig tilbage;

Jeg erfarede flere år senere at hendes 3 små disciple havde overgivet sig, og var fremkommet til den erkendelse, at lederen var syg – og efterfølgende blev hun fyret!

Ledelsen rotter sig sammen mod noget der er ekstremt usundt for medarbejderne! Hvor er retfærdigheden lige henne i det spil? Livsvejleder Cecillia Winkler

Jeg undrer mig over at op til flere arbejdspladser i det offentlige regi opfordrer forskellige “klasser” uanset religion, handicap, seksualitet, etnisk baggrund, hudfarve, boform, at ytre sin mening etc. til at ansøge om den ledige stilling i eks. et botilbud, børnehave, sekretær job etc.

Det lyder ganske tiltrækkende!!

Når du så befinder dig ude på arbejdspladserne så stiller jeg spørgsmålstegn ved – at mennesker som er anderledes i form af en anden mening end sidemanden, er bramfri eller noget helt tredje; ikke bliver respekteret på lige fod med den øvrige medarbejdergruppe!

Kan det handle om at ikke alle mennesker tør vise deres sande jeg? Ledelse? Medarbejdere?Jeg bliver nødt til at røbe at det ved jeg er sandfærdigt! (Gældende for nogle menneskers vedkommende). Jeg har selv prøvet det, og taler af ægte erfaring! Livsvejleder Cecillia Winkler

Få værktøjer i dag; Det kan også blive for overvældende at forholde sig til så mange

1)Hvis dit hjerte skal være din vejviser, hvad fortæller det dig så?

Husk du behøver ikke at være ekspert inden for området, eller for den sags skyld have erfaring, viden eller indsigt inden for dit drømmejob.

Brænder du for det, og har dit hjerte med i de – så lærer du tingene hen ad vejen! Trust me!

2)Hvor motiveret er du på en skala fra 1-10? For at finde det job, som giver dig ultimativt glæde, ro og begejstring? Er tallet 8 så er du motiveret!

3)Jeg spørger dig alligevel, hvad skal der til for at du lander på et 9 tal? Er tallet på 7-0 så er det tidsspilde, blot et realistisk svar!

Jeg har lært af den modstand jeg har mødt ude på arbejdspladserne handler om; at mange mennesker gerne vil være sig selv, de er bange for at stå alene tilbage ift. kollegagruppen! Livsvejleder Cecillia Winkler