Mindfulness forløb

Din vej til større nærvær og opmærksomhed

Dette intensive mindfulness forløb er til dig, som vil nå ind i din kerne. Og blive et langt større og stærkere menneske såvel fysisk som mentalt!

Få et robust selvværd! Kom ud af din komfortzone for det er derude du vokser, gror og spirer som sjæl! Og hvor du lærer at stå fuldt i din kerne og være dig!

Dette er et fordybende og intensivt forløb krydret med meditation/mindfulness/fysisk aktivitet/komme ud af din komfortzone så du vokser som menneske/ressourcestærke redskaber mv.

Jeg underviser, hjælper og støtter dig i dette mindfulness forløb, så du lærer at fastholde dig selv, og være i din kerne!

“Mindfulness er den lædersko der beskytter os mod verdens strabadser! Vi kan ikke kontrollere verden – vi kan kontrollere hvad den gør ved os" Uddrag fra bogen Mindfulness i hverdagen – forfatter Charlotte Mandrup

“Se mindre tv, brug tid på mennesker , der betyder noget for dig! Få en rengøringshjælp! Sorter det ligegyldige fra, og giv plads til det der er vigtigt for dig” Uddrag fra bogen Mindfulness i hverdagen  – forfatter Charlotte Mandrup

 

Jeg takker af hele mit hjerte for at kunne få sådan en gave i dag, Cecillia! Det har været fantastisk at nå dybere ind i sig selv, og blive mere opmærksom på sin kerne. Du har hjertet på det rette sted. Tusind tak! Kærligst Izabela, kursist Kbh.

Der betales kontant eller via mobile pay. Ved større beløb kan de inddeles i rater.

 

Et mindfulness forløb hos mig foregår over 7 gange af 2 timers varighed. Dvs. du får sammenlagt 14 timer hos mig for 9775 kr incl. moms.

Du skal være motiveret og have lyst til en vedvarende forandring, når du skal integrere meditation og mindfulness-meditation i din tilværelse!

Rom blev ikke bygget på en dag – og indøvelse af begge værktøjer er meget individuelt fra person til person. Overordnet set tager det tid at etablere værktøjerne i dit liv!

Derfor har jeg lavet et intensivt forløb til dig kære kvinde, som gerne vil flytte sig selv fra et sted, hvor du ikke føler en indre ro og harmoni med dig selv! Og ønsker at komme til et langt bedre og smukkere sted i dig, hvor du vælger dig selv til på en langt mere givende, støttende og kærlig måde!

Min definition på meditation er en vedvarende disciplin, hvor du igennem denne lærer at forholde dig accepterende, rummeligt og ikke-dømmende til det der er! Og til alt hvad livet bringer! Meditation handler også om at lære dig selv bedre at kende, og komme tæt på din kerne! Og få indsigt i dine tanke/følelses- & reaktionsmønstre! Erkende det og med tiden ændre et saboterende mønster til noget konstruktivt og brugbart for dig selv! Eksempelvis hvis du er gal på dig selv – så lader du måske din indestængte vrede gå ud over andre mennesker! Og det er meget frastødende, og på ingen måder acceptabelt! I stedet kan du med meditation opnå en større balance og fordybelse i dig! Og i stedet gå en tur,- og få din vrede ud på din måde (du skal ikke fortrænge din vrede -  du skal anerkende den)!

Min definition af mindfulness-meditation er en disciplin med meditation, nogle mindfulness-teknikker, og 6 mindfulness-principper som du skal tage under armen, og betragte som dine “støttende venner.

Dette intensive mindfulness forløb er til dig som gerne vil komme mere ind til din kerne, og blive et

 

 

 

Oversigt over alle 7 gange;

1 gang
Jeg laver et oplæg om meditation og mindfulness-meditation! Grundlæggende er det vigtigt at du lærer at meditere, – og have fokus på dit åndedræt o.lign. Forstået på den måde at det i længden via mindfulness-meditation bliver meget lettere for dig; at kunne sidde og iagttage/studere et æble i 30 min. så du via æblets form, farver, stilken, det bid du tager af æblet etc. kommer til at mærke på din egen krop, hvad det betyder i praksis at sætte dit liv på stand-by, fordi alting foregår i slowmotion når du udfører øvelsen! Og via dette vil du mærke en fantastisk effekt og følelse i dig, som ikke kan beskrives! Den skal opleves!

Vi laver en åndedræts-øvelse sammen!

Vi laver en åndedrætsøvelse sammen, hvor du skal visualisere i dit indre at du sidder med en stor tung sten i dine hænder!

Vi laver en gå-meditation på 25 min. for at komme fra hovedet ned i kroppen. Også ud fra den betragtning at sind og krop bliver synkroniseret dvs. sammensmeltet, og der opnås en større balance imellem krop og sind! (De hænger unægteligt sammen)!

Afslutningsvis laver jeg en kropsscanning på dig! Det betyder i praksis at du ligger på en madres med tæppe omkring dig. Og jeg taler til dig på en stille og beroligende måde. Igennem denne øvelse opnår du en indre opmærksomhed ift. hvordan din krop har det? Det er beroligende for kroppen, du bliver mere kropsbevidst, og får et bedre fokus m.m.

2 gang
I vores begyndende session tager vi en samtale omkring din meditation & mindfulness – praksis – hvis du har nogle udfordringer hjælper, støtter og vejleder jeg dig ift. de vanskeligheder du har!

Jeg giver hjemmearbejde til dig, – (for at få dig til at reflektere over din praksis)! Du får tilsendt få spørgsmål rettet til din meditation & mindfulness-meditations praksis. Igennem skrivearbejde kommer det ind under huden på dig. Og du bliver afklaret omkring de forandringer der skal til for at kunne kunsten udi meditation. Hvad gør den ved dig? Hvilket menneske bliver du efter endt meditation? Hvilke resultater opnår du igennem denne disciplin? Og hvad koster det dig som menneske hvis du ikke gør det)? De skal mailes til mig og vi aftaler en deadline!

Vi gennemgår de samme ting som vi gjorde under vores første møde!

3 gang
En snak om dit hjemmearbejde fra 2 gang!

Åndedrætsøvelse

Åndedrætsøvelse med visualiseret sten

Gå-meditation på ca. 25 min

Mindfulness-øvelse spise et stykke frugt i 25 min.

Kropsscanning

Du får udleveret opgaver bl.a. få spørgsmål omkring udendørsaktiviteter – som er med til at styrke dit værd!

Udover dette får du flere værktøjer som du kan støtte dig op ad, og som er medhjælpende til at du får et større selvværd, – og kan have en god grundfølelse i dig, og føle dig i et med dig selv!

4 gang
Afklaring af hvordan det går med praksissen? (Hvad gik godt? Hvad skal efter justeres? Og hvad kan du lære af de succesrige og mindre charmerende oplevelser du har gennemlevet? Og samtale omkring dine hjemmeopgaver fra 3 gang!

Vi udøver de selvsamme øvelser igen

Åndedræt

Åndedrætsøvelse med visualiseret sten

Gåmeditation

Kropsscanning

Jeg udleverer igen ekstra redskaber til dig; som du kan bruge relaterende til at nære din kerne, sjæl og dit fysiske & psykiske velbefindende! Du vælger naturligvis selv om du vil benytte dig af dem!

Du skal udfordre dig selv, og gøre noget som du ikke gør normalt, og som du skal fortælle mig om næste gang vi mødes! Du skal være indstillet på at forlade din komfortzone (de tilvante ting du altid gør) – Formålet med opgaven er at det forstærker dit selvværd, – og du gerne skulle vokse af det som individ. Og give dig mod og styrke til at gøre nye tiltag! Du bliver bekræftet i at når du f.eks. kan finde 5 veje i dit nærmiljø eller starte til dans m.m. så kan du også så meget andet! Du får sendt spørgsmål via mail!

5 gang
Samtale omkring din udfordring og hjemmearbejde fra 4. gang!

De selvsamme øvelser gennemgår vi sammen (og hvordan virkningen af dem er for dig?) Ellers præsenterer jeg dig for andre åndedrætsøvelser! (Det tager ca. 21 dage at etablere en ny øvelse, og nogle gange tager det længere tid)! Du er i dette forløb blevet præsenteret for 3 øvelser! Formålet med gennemgangen af de selvsamme øvelser er -  at det tager tid at mærke effekten af dem, du lærer vedholdenhed, at opbygge en meditation & mindfulness-meditations-praksis, de positive resultater du opnår både kropsmæssigt, og for dit psykiske velbefindende! Og erkendelsen af at øvelse gør sand mester!

Du skal vælge en ny udfordring ift. at forlade din komfortzone! Og får eftersendt få spørgsmål!

6 gang
Forsamtale omkring din udfordring, og hvad det har betydet for dig at forlade din komfortzone!

De samme øvelser laver vi i praksis!

7 gang
Hvilke ting vil du gerne have gennemgået igen? Hvilke succesoplevelser har du haft? Hvad kan gøres bedre? Hvilken forskel har forløbet gjort for dig?

Vi laver samme øvelser igen!

Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail Cecillia@cecilliawinkler.dk eller ringe på mit mobil nr 61776217 i den efterfølgende uge -  hvis du skulle have brug for det!

Varme fra Cecillia <3